Toeterweekend 2019 (verslag)


Vrijdag 20 09 19

Benoit heeft verlof genomen: met zijn ‘vrachtwagen’ Peugeot Partner VIP heeft hij ongeveer alle inkopen gedaan, het keukengerief opgehaald en met de werkgroep culinair alles voorbereid. Zijn gas BBQ en de bakken drank nemen toch nog het meest plaats in zijn camion, die achteraan vervaarlijk naar rechts overhelt.

In Familia wordt alle nodige slagwerk opgehaald door Paul, Roger en Dirk. Het wordt erg nipt om alles in te laden in de auto van Paul, de camionette van Dirk, de aanhangwagen van Peter en enkele zaken in de caravan van Roger. Bij grote verplaatsingen moeten we misschien toch een lichte en ruime camionette huren waar alles goed in kan.

Paul heeft zijn Musicpedia bibliotheek met alle denkbare partituren en allround kopiemachine ook al ingeladen, samen met kopieën van het kampliedboek, dat Magda had samengesteld. Zij kon het niet weten , maar er ontbrak er eentje nl. dat van de Vrolijke Toeters .

Vuurkorf en een kuub hout wordt meegebracht door ondergetekende.

De werkgroep ontspanning, 4 leden en allen sinds 2017 kandidaat-voorzitter, heeft kortgeleden minutenlang (8 à 10 min) vergaderd om een spetterend ontspanningsprogramma op punt te stellen.

17u00 start ToeterWE: druppelsgewijs vallen de Toeteraars binnen in Beverdonk.

Lekkere spaghetti, saus reeds vooraf klaargemaakt door Cis en De Klink, mmmm … Inge en Inge, onze trouwe “kookmoeders” verwennen de bende en zorgen voor een culinair tweedaags smulfestival.

Lars, Tars, Lucie, Marian, Arthur 1 zijn onze mascottes die babysit Marie verwent als wij muzikaal bezig zijn.
Van de jeugdmuzikanten is het aanstormend talent er ook bij: Tibeau, Kamil en Anton, joepie !!!

Het vinden van een slaapkamer en de juiste personencombinaties blijkt een fluitje van een cent.

Na de eerste repetitie die onder applaus voor de goede begeleiding door Arthur2 afgesloten wordt, verkennen we de mogelijkheden van een gezellig eerste avondje op de hei in Retie.

Carl en Roger hebben de caravan meegebracht, Benoit slaapt in de VW camionettetent die Carl heeft ter beschikking gesteld aan de Gemeenschap der Anonieme Snurkers.

Zaterdag 21 09 19

In de vroege ochtend, tussen 04u30 en 7u15 maakt het aantal animale decibels veroorzaakt door kwiek rondhuppelende haantjes, balkende ezels, knorrende hangbuikvarkens en kwakende eenden, het gebruik van een wekker overbodig. Alhoewel, sommigen hervatten de slaap na 8u.

Nochtans begint dan het ontbijtfeest dan met rijkgevulde tafelen.

Simon is gearriveerd en gidst ons vandaag door “Help! De taart staat in brand”, want 13 oktober komt eraan, ons benefietconcert in de grote aula Pieter De Somer in Leuven t.v.v. het Wolframonderzoek.

In de pauzes wordt reeds druk geoefend voor het eerste Toeterkampioenschap sjakosjenworp. De zenuwen zijn bij sommigen gespannen, want eeuwige roem en glorie wenken.  

Tars heeft ondertussen zijn lied “Vrolijke Toeters” aan iedereen overhandigd en al eens gerepeteerd voor bij het kampvuur vanavond.

Naast de tekst met refrein en 1 strofe, werd het blad rijkelijk versierd met een trompettekening door Tars, een saxofoon door Marjan en (uiteraard) een bugel door tante Tess.

Vrolijke Toeters

Voor het vertrek met de kajaks zijn de schiftingswedstrijden voor “Boss van de Sjakosj 2019” ongeveer afgewerkt.

Onder een stralende zomerzon in de late namiddag, stappen de 20 moedigsten in de 2 en 3 zit bootjes in Kasterlee om een onbekende tocht aan te vatten op de kleine Nete met als aankomstplaats Bobbejaanland in Lichtaart.  Alleen Tariq slalomt solo tussen de anderen door.

Met dank aan de chauffeurs (Tania, Dirk, Roger en ondergetekende) wordt ook de terugtocht naar Beverdonk een geslaagd avontuur.

De BBQ rond 20u wordt bijna een overdonderend succes.

Er is vooreerst de blijde intrede van Tibeau met Tars op de schouders die het eetfestijn gepast met trompetgeschal inluiden.

Blijde intrede van Tibeau en Tars.

Door de keukenprinsessen is alles van groenten- en vleescombinaties, al dan niet op liggend stokje, in de juiste verpakking aangebracht. De turbo BBQ wordt op de juiste wijze aangestoken, zonder brand- of ontploffingsgevaar. Tot daar alles oké.

De brochettes zijn klaar maar liggen wat nerveus te wachten, want de massa kippenbillen heeft voorrang gekregen bij de Chef-de-Cuisine.

En dan gebeurt het onvoorziene, waarvan wellicht nooit de aanleiding of ontstaansgeschiedenis zal worden opgehelderd.

Vet varkensspek verovert een dominante plek op het bakrooster en duwt de kippenbillen in het verdomhoekje, links- en rechtsboven.

Eerst horen we een onschuldig zacht gesis, dat stilaan echter verandert in een knapperig knetterend vuurwerk dat zich ook buiten en boven de BBQ dreigt te verspreiden.

De snelle interventie van de Chef-de-Cuisine, met gerichte blaastechnieken van een saxofonist, verhevigt de vuurhaard die zwartgeblakerde sneetjes spek en restklompjes kip aflevert.

“Eind goed al goed”: de meerderheid van de tafelgasten heeft er weinig van gemerkt, een uitslaande brand kwam er niet en in de volgende beurten werden kip, runds-, kalkoen- en varkensbrochette en pensen stijlvol geserveerd met passende dranken!

Buikje gevuld, tijd voor het kampvuur.

Het zingen van de ontelbare, door onze koorleidster Magda zorgvuldig gekozen liederen, wordt voorafgegaan door het massaal en enthousiast meegezongen Kamplied van de Vrolijke Toeters o.l.v. Tars en tante Tess.

Dan volgt de bekendmaking van de finalisten “Boss van de Sjakosj 2019” wedstrijd.

Met de gekende spanning op hun gezichten delen winnaars en verliezers hun onmetelijke vreugde en peilloos diepe teleurstelling bij het aanhoren van de uitslag.
Opmerkelijk toch dat 1 van de finalisten gediskwalificeerd wordt wegens belangenvermenging: blijkt dat hij als jurylid zelf ook deelnam aan de wedstrijd en zichzelf bijzonder hoge scores toekende zonder dat iemand dat eerder in het snot(?) had.

Hoe het verder afliep met het kampvuur?

Er werd gezellig gekeuveld, her en der met leuke verzoeknummers op de achtergrond. Twee vuurkorven brachten enig licht in de duisternis van de omringende bosomgeving.

In het licht van de grote maar anonieme en continue onopgemerkte verwenopdrachten zag je hoe nogal wat individuen bijzondere aandacht en gunsten gaven en ontvingen. Wat dan weer bijzonder enthousiast, of als  ongelooflijk sympathiek en verrassend werd onthaald. De mensheid op zijn best.

Kent U nog onze zomerhit “Salade de fruits” uit ons WE 2017?

Tot laat in de nacht kiest de overlevende restgroep, na voldoende geestrijke dranken tot zich te hebben genomen, op een democratische wijze (meerderheid tegen minderheid 6 tegen 1)  “Ma plantation” tot opvolger van “Salade de fruits”.

Wasjmasjien wordt eervol tweede.

met de teksten in bijlage.

Zondagvoormiddag 22 0919

Met Arthur werken we een aantal nieuwe stukken verder door.

Het zijn onderdelen van 2 speciale concerten in mei volgend jaar en ons Nieuwjaarsconcert op 5 januari in Haacht.

De achtste finales evenals de kwart – en halve finales en de ultieme finale van de “Boss van de sjakoss 2019” worden verder feilloos afgewerkt: de volwassenen, nochtans spelers met ervaring, werden afgetroefd door de opkomende jeugd vooral dan Lucie, Marjan en Tars .

In de slotfase blijkt Tars over voldoende reserves te beschikken om met pure klasse zijn tegenstandsters te verslaan.

Met de gouden klaroen met flosh werd hij de eerste Toeterdonks Boss van de sjakosj !!!

TW (Classic), uw verslaggever ter plaatse.