Mars UVRM


Muzikaal en Theatraal: Erend en protest-erend de straat op!

Op 10 december 1948 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aan, een mijlpaal in de geschiedenis!

75 jaar later zijn deze rechten nog lang niet universeel verworven. Da’s straf! Want naast grove schendingen van de mensenrechten in verre oorlogsgebieden, stellen we ook dichter bij huis nog elke dag discriminaties vast. Vaak op basis van huidskleur, geslacht of taal, maar evengoed geleid door politieke of spirituele overtuigingen, tot zelfs de positie op de maatschappelijke ladder of de dikte van de portefeuille.

Een nieuw artistiek concept

Daarom trekken wij van Toeterdonk met een bont collectief van zestig muzikanten, dansers en acteurs doorheen de straten om te protest-eren. Als een opzwepende “Murga” – een onweerstaanbare mix van straatfanfare, dans en theater – brengen we op unieke wijze hulde aan de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens en geven we discriminaties een speelse schop onder de kont.

Geen gewone fanfare dus, niet strak in de pas en al helemaal zonder het belerende vingertje. Wel jubelend en met aanstekelijke losbandigheid! Zo toveren we toeschouwers om in deelnemers. Want enkel samen kunnen we bouwen aan een diverse en warme samenleving, als een puzzel waarin élk stukje telt. Ook ‘grote’ Rechten beginnen immers klein en dichtbij.

Wat Mars UVRM? 

De nieuw gecomponeerde muziek is van de hand van Simon Van Hoecke: losjes feestend, zwervend, opjuttend en aanstekelijk, met een modern idioom dat doet denken aan repetitieve en polyritmische muziek.

Op een vijftal toepasselijke locaties staan we even letterlijk en figuurlijk stil bij de betekenis van de (schendingen van de) UVRM door tussenkomsten van sprekers, straatartiesten, koor en dans. Pier De Kock – sociaal artistiek theatermaker – regisseert de theatrale begeleiding van de optocht.

Na baanbrekende projecten als ‘Engelenburcht’ (winnaar VLAMO-award 2016) en ‘Help! De taart staat in brand!’ (genomineerde VLAMO-award 2019), verlegt Toeterdonk opnieuw de grenzen met deze Mars UVRM.

Iedereen Welkom; Iedereen Zingt

Stappend door de straten sluiten steeds meer mensen aan en groeit de kracht van onze mars. Met een hoopvolle en gedreven blik op de toekomst bouwen we mee aan een diverse en warme samenleving. De samenleving als een puzzel waar élk stukje, elk individu, zonder onderscheid telt. Waar de waardigheid en rechten van alle burgers zonder onderscheid effectief gewaarborgd worden. 

De stoet beleeft haar apotheose met Beethovens “Ode an die Freude”. Dé muzikale vertaling van menselijkheid, broederschap, liefde, vreugde… een verklanking van het door alle volkeren en naties te bereiken ideaal van de UVRM. Samen met muzikanten, acteurs, toeschouwers-deelnemers en publiek komt de protestmars tot een zinderend orgelpunt.  

Iedereen Gelijk; Iedereen Vrij

In essentie vertrekt de verklaring van de Universele Rechten van de Mens van het ideaal dat alle mensen, zonder onderscheid, vrij zijn en gelijke rechten hebben. Onze optocht “Mars UVRM”  brengt de universele rechten in de praktijk zodat gelijkere kansen ontstaan. Artikel 27 van de UVRM, het recht op cultuurparticipatie, wordt zeer actief uitgeoefend: deelnemers vertalen hun ervaringen artistiek en geven uiting aan de schending van hún universele rechten. Ze gaan als acteur in dialoog met en toeschouwers en laten voelen wat het betekent wanneer je rechten in je dagelijkse leven geschonden worden. Ze zijn tegelijkertijd auteur en acteur van hun verhaal. Ze eisen terecht hun plaats op als gelijkwaardig lid van de samenleving.

Artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

Eenieder heeft recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortvloeiende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk dat hij heeft voortgebracht.

Bron: Amnesty International

Simon Van Hoecke

Naast dirigent van Fanfare Toerterdonk is Simon Van Hoecke 1ste solist trompet aan het Orchestre Philharmonique du Luxembourg (L). In eigen land is hij verbonden aan I SOLISTI, niet alleen als muzikant maar ook als mentor van beloftevolle jonge muzikanten. Tevens is hij docent trompet aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Uiteraard mogen we ook zijn vele composities en arragementen niet vergeten te vermelden.

Pier De Kock

Pier de Kock is sociaal artistiek theatermaker verbonden aan “Zwemmen in brak water vzw“. Hij beschikt over jarenlange expertise in het opzetten van sociaal-culturele projecten met mensen uit kansengroepen. Hij zorgt met zijn aanpak steeds voor een basisveiligheid en de empowering van de doelgroep(en).

Met dank aan onderstaande partners:

Vlaanderen verbeelding werkt