Fanfare Toeterdonk laureaat VLAMO AWARD 2023


75 jaar na de verklaring van de Universele rechten van de Mens – in december 2023 – brachten we in een muzikaal-theatrale optocht hulde aan de Rechten van de Mens. Onze optocht is meteen ook een protestmars tegen de schendingen van deze rechten.

Het project MARS UVRM werd door de Vlaamse Amateur Muziek Organsatie (VLAMO) genomineerd voor de VLAMO AWARD 2023. De uitreiking van deze award vond op 23 maart 2024 plaats te Antwerpen tijdens het VLAMOMENT.

Naast MARS UVRM van Fanfare Toeterdonk werden volgende 4 andere initiatieven door VLAMO genomineerd:

Toeterdonk werd uiteindelijk verkozen tot winnaar door de VLAMO jury die de finale keuze bij de uitreiking als volgt omschreef:

“Met de Mars UVRM breekt Toeterdonk uit de klassieke concertzaal en comfortzone. Als een soort van Murga fanfare gingen ze de straat op om de 75-jarige mensenrechten te eren. Maar ook om te protest-eren tegen de schending ervan.
Gewapend met een nieuwe protestmars en boodschappen van en door betrokkenen, ijverden ze voor een warmere samenleving. Ze werkten hiervoor samen met sociaal-artistiek theatermaker Pier De Cock en tal van andere partners. In december vormde Leuven de eerste stop en hier tekenden Conservatorium Leuven en Ronny Mosuse en stadsbeiaardier Eddy Marien present…”.

Directeur van VLAMO, Jan Matthijs, opende nadien spreekwoordelijk de enveloppe en riep Fanfare orkest Toeterdonk uit tot winnaar!! Voorzitter Paul De Troyer nam het mooie aandenken blij verrast in ontvangst,onder luid applaus in de zaal.

Uitreiking VLAMO AWARD 2023 tijdens VLAMOMENT 2024

Mars UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) is inderdaad een uniek,vernieuwend project dat maatschappelijk beroert, zeker ook vandaag. Met een zevental originele en nieuwe muziekstukken verwerkt dirigent-componist Simon Van Hoecke belangrijke themas uit de universele mensenrechten tot een ingrijpend muzikaal gebeuren.

Op 2 december 2023 vond de premiere plaats in de Leuvense binnenstad. Het werd een winterfrisse muzikale optocht met theatrale evocatie,vlaggendragers en steltlopers, en haltes op vijf symbolische plaatsen.

Voor 22 september 2024 wordt een tweede optocht voorbereid in het centrum van Mechelen in het kader van het Festival Construct Europe aldaar. Tenslotte wordt nog gewerkt aan een zaalshow waarin ook beklijvende getuigenissen beluisterd worden.

Mocht er voldoende belangstelling zijn in andere steden (Gent, Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, …), dan zal dat verder bekeken worden door het enthousiast Toeterdonk gezelschap!