interview


Tars Van Hoecke – Hecht Haacht

Hecht Haacht is het gemeentelijk informatieblad van Haacht en verschijnt tweemaandelijks. In de editie van september/oktober 2021 vinden we een kort interview met onze jongste muzikant Tars. De volledig editie van Hecht Haacht kan u lezen via de website van Haacht.


Interview met VLAMO Klankbord

Het VLAMO magazine “Klankbord” interviewde de initiatiefnemers en componist/dirigent van het Toeterdonk project “Engelenburcht”. Dit interview kan u nalezen in het februari nummer van Klankbord Vlaams Brabant.