De Vereniging


Toeterdonk, opgericht in 2011, mag dan nog piepjong zijn, het heeft toch al heel wat verdiensten op de teller.  Zo werden we in 2013 VLAMO fanfare kampioen in tweede afdeling, in 2017 en 2021 in eerste afdeling, en in 2022 in afdeling uitmuntendheid met maar liefst 94,2%. In 2024 namen we deel aan het VLAMO Open Fanfarekampioenschap waar we de bronzen medaille in de wacht sleepten met 88,17%.
In 2016 werden we laureaat van de VLAMO Award met onze voorstelling “Engelenburcht” en met onze familievoorstelling “Help! De taart staat in brand!” sleepten we een nominatie in de wacht voor het projectjaar 2019. In 2023 rolden we ons project uit rond de 75e verjaardag van de Universele Rechten Van de Mens (URVM) waarmee we wederom bekroond werden met de VLAMO Award.

En ook corona heeft ons niet klein gekregen. Vanop afstand slaagden we erin om toch samen muziek te maken, met enkele leuke filmpjes én de juryprijs van het HaFaBra songfestival als resultaat!

Elke vrijdagavond repeteren wij onder leiding van Simon Van Hoecke van 20u tot 22u30 in zaal Familia te Tildonk.

Hou zeker onze kalender en facebookpagina in de gaten voor de meest recente info en activiteiten!

Missie

De fanfare TOETERDONK wil als muziekvereniging de mogelijkheid scheppen voor amateurmuzikanten om samen muziek te maken en daar veel plezier aan te beleven. Zij kiest daarvoor de vorm van een fanfareorkest. Om haar missie te volbrengen organiseert de vereniging repetities, concerten en optredens. Daarnaast werkt zij aan de muzikale vorming van haar leden o.a. via een samenwerking met het jeugdmuziekatelier van Tildonk.

Visie

Samen muziek maken ontspant en geeft levensvreugde. Met vrienden en gelijkgezinden streven naar een mooie, bijna perfecte, uitvoering van muziek is een gemeenschappelijk doel en geeft voldoening bij elke geslaagde uitvoering. Maar muziek maken moet in de eerste plaats plezant zijn. Elke (amateur)muzikant is welkom en krijgt de kans zich verder te ontplooien. Als de muzikanten plezier beleven aan de uitvoering, dan stralen zij dat ook af op het publiek.

muziek vereniging Toeterdonk op Dag van den Opvoeding

Deelname aan wedstrijden (bvb. van VLAMO) geeft  ons feedback en erkenning over ons muzikale niveau. Deze informatie is nuttig om de werking van de vereniging verder vorm te geven. Deelname aan wedstrijden is echter geen doel op zich en mag niet ten koste gaan van het plezier en de samenwerking onder de muzikanten.

We willen als groep evolueren, bijleren en trachten elk jaar een hoger niveau te halen, zonder echter muzikanten uit te sluiten. De fanfare is een hobby waarbij we streven naar een goed resultaat. Het zou mooi zijn mochten we over een jaar of 3, eerste afdeling halen.  Er is aandacht voor jeugdwerking en het onthaal van nieuwe muzikanten.

Fanfares, harmonieën en andere muziekgroepen hebben altijd deel uitgemaakt van het lokale culturele leven. De vereniging wil zich dan ook integreren in de lokale gemeenschap van het dorp Tildonk en de gemeente Haacht. Samenwerking met lokale initiatieven en optredens binnen dorp en gemeente maken deel uit van de werking. We willen een vriendelijke fanfare zijn.

De fanfare maakt deel uit van een netwerk van zusterverenigingen en wenst goede relaties met hen te onderhouden. Ondersteuning van zusterverenigingen en deelname aan verbroederingsconcerten of gelijkaardige activiteiten maken deel uit van de werking. We trachten het aantal optredens per jaar echter te beperken om een overvolle agenda te vermijden. Er zal in overleg een gerichte keuze gemaakt worden.

Waarden

Toeterdonk Kerstconcert15 december 2013-7_resultaat

De fanfare TOETERDONK is een democratische vereniging waar men luistert naar elkaar en rekening houdt met de muzikanten. De vereniging is van en voor de leden, dus hebben alle leden inspraak. Dit vraagt een open dialoog, openheid van geest en respect voor anderen. Deze waarden worden op informele (overleg aan toog of bij andere gelegenheden) en formele (bestuur, algemene vergadering en werkgroepen) wijze in de praktijk gezet. De leden kiezen een bestuur dat waakt over missie, visie en waarden. Opdat iedereen weet waar hij/zij aan toe is, werkt het bestuur elk jaar een jaarplanning uit.

Een fanfare is niet oubollig en beperkt zich niet tot marsen en ‘hoempapa’.  We brengen een afwisselende mix  van muziek: van concertstukken op niveau over filmmuziek en marsen tot relaxte tussendoortjes. Elke gelegenheid vraagt zijn eigen genre muziek. De dirigent heeft de artistieke leiding, maar er is ruimte voor inbreng van de muzikanten. Er is ruimte voor verandering en creativiteit en we willen al eens experimenteren met muziek. Zonder alle tradities overboord te willen gooien, klampen we ons niet vast aan het verleden.

We verwachten dat iedereen zich inzet voor de groep, ook als de activiteit of de gekozen muziek eens minder plezant is. Fanfaremuziek spelen is groepswerk. Elke muzikant heeft echter nog een leven naast de vereniging en we respecteren het wanneer iemand eens niet aanwezig kan zijn, om welke reden dan ook.  Uit respect voor de andere muzikanten en de dirigent verwittigen we vooraf als we niet aanwezig kunnen zijn op een repetitie of optreden.  De sfeer, vriendschap en gezelligheid, een leuke ontspanning en samen spelen zijn de dingen waar we elke week naar uitkijken. Het samen muziek maken staat voorop.

Fanfare

Bron: wikipedia

Een fanfare (uit het Arabisch: ‘fanfar’) is een muziekensemble dat bestaat uit koperblazers en slagwerk, aangevuld met saxofoons. Fanfares zijn vooral typisch voor Nederland en België. Maar fanfarekorpsen vindt men ook in Frankrijk, Spanje, Portugal (“fanfarra’s”), Zwitserland en zelfs de Zwitserse Garde in de Vaticaanstad heeft een Corpo di fanfarria.

Van oudsher is de fanfare bekend als het orkest dat al musicerend op de maat van de muziek door de straten van een plaats trekt bij feestelijke gebeurtenissen. Tegenwoordig zijn sommige fanfareorkesten echter ontwikkeld tot volwaardige concertorkesten. Dit laatste is de doelstelling van Toeterdonk, hoewel we nog wel eens meestappen in processie of andere stoet. Vanuit de oorsprong van het fanfarekorps heeft de fanfare zich in de laatste 40 jaar ontwikkeld tot een orkesttype met vele mogelijkheden waarvoor inmiddels veel originele muziek geschreven wordt.

Soms wordt de fanfare in één adem genoemd met een harmonie. Laatstgenoemd muziekensemble is echter uitgebreider qua bezetting, met name door toevoeging van houtblazers. Een brassband is dan weer een orkest met alleen koperen blaasinstrumenten. In de muziekopleidingen worden de drie soms samengebracht als HaFaBra.

Kenmerkend voor een fanfarekorps is dat er veel bugels in zitten. Een bugel is een bij het grote publiek vrij onbekend muziekinstrument met een relatief zachte, warme klank. De bugel lijkt op het eerste gezicht op een trompet, maar de trompet heeft een schellere, hardere klank.

Bezetting:

Het begrip fanfare  wordt ook gebruikt om een muziekvorm of -werk aan te duiden. Meestal betreft het dan een feestelijk op een drieklank gebaseerd stuk muziek dat door trompetten en/of hoorns wordt uitgevoerd, al dan niet begeleid door pauken. De fanfare komt in deze vorm voor in militaire orkeststukken en in orkestsuites. Fanfare is een soort compositie binnen de klassieke en populaire muziek. Een fanfare werd oorspronkelijk gespeeld door trompetten, later werden ook andere instrumenten toegevoegd. Het wordt vaak gespeeld als aankondiging, opening of viering van een of andere gebeurtenis. De fanfares klinken daarom feestelijk en/of statig.