recensie


Thorn, 10 mei 2016

Jan Cober, Musicus-Dirigent

Engelenburcht” Simon van Hoecke, fanfare Toeterdonk, alle medewerkers.

In de blaasmuziekwereld, harmonie en fanfare, heerst in vele landen een status quo –periode. Een tijd van stilstand na een heftige evolutie.
Welke richting gaan we op? Cultiveren van het verworvene, het sociale aspect in reliëf van de huidige tijd zien? De grote kunst nastreven?
Of is het juist de verbinding van sociale aspecten en artistieke belangen die perspectief en verdere groei mogelijk maken?

Engelenburcht” is een voorbeeld voor de weg die de blaasmuziek heeft te gaan.
Hier is een geslaagde synthese bereikt door muziek en verhaal te bundelen in een historisch perspectief. Met betrokkenheid van vele mensen die in de gemeenschap een rol hebben gespeeld.
Op 23 april mocht ik aanwezig zijn bij een bijzonder concert, een voorstelling met interacties tussen verschillende kunstuitingen.

De muziek was sterk, illustratief en dwingend. Boeiend en afwisselend.
De stemmen en de teksten waren imponerend.
De belichting en de entourage brachten een fraaie sfeer.
Daarbij een geweldige fanfare Toeterdonk met prachtige solisten.
De eenheid van dirigent en componist is uniek en werd hier meer dan bevestigd.

Complimenten aan de geweldige organisatie, die alles tot in de details heeft verzorgd.

Deze voorstelling levert het bewijs dat blaasmuziek een unieke plaats inneemt.
Waardevol om te koesteren en met ons aller inzet te blijven ondersteunen.

Dank U wel, voor deze ervaring.
Jan Cober


Persartikel

Concert De Engelenburcht : Aangrijpend en brandend actueel

Tildonk (Haacht) – Op zaterdag 23 april voerde Toeterdonk de première uit van “De Engelenburcht”. In een reeds weken uitverkochte kloosterkerk luisterde een geboeid publiek naar het verhaal van de Groote Oorlog in Tildonk en de regio Diest , Aarschot , Leuven , Haacht.

Dirigent Simon Van Hoecke componeerde een origineel muziekstuk op teksten van dorpsdichter Ann Van Dessel. Het verhaal werd tijdens de muzikale voorstelling gebracht door haar zelf samen met voordrachtkunstenaar Jan Vanlangendonck en Mohamed Sultan, een jonge acteur uit Syrie. Deze laatste verblijft sinds 2012 in Belgie en maakte zeer recent nog de kortfilm “ Een vluchteling” met achtergrondmuziek van Simon Van Hoecke.

De jonge Tildonkse fanfare Toeterdonk bracht geen vrijblijvende voorstelling. “Overweldigend”, “intens”, “aangrijpend” en “indrukwekkend” waren de eerste commentaren na een minutenlange staande ovatie van de 260 aanwezigen. Het publiek werd diep geraakt door de boodschap van vrede en verdraagzaamheid die als een rode draad doorheen de productie loopt. “Het engagement van zovele amateurmuzikanten en vrijwilligers versmolt met de professionaliteit van Ann, Simon en Jan en geeft ons geloof,  vertrouwen en vooral hoop.”, zo verwoordde één van de toehoorders het.

De teksten van Ann Van Dessel vertolkten met trefzekere woorden de angsten, twijfels en de onzekerheid die gepaard gaan met de gruwelijke gebeurtenissen van de eerste wereldoorlog.

De betrokkenheid en vertolking door Mohamed Sultan liet de toehoorders aanvoelen dat er in 100 jaar nog niets veranderd is.

Gebaseerd op de dagboeken van de zusters Ursulinen in het Sint-Angela klooster te Tildonk en bronnen van Hagok (de Haachtse geschiedkundige kring) wordt het dramatische verhaal gebracht van de willekeurige executie door duitse soldaten van de familie Valckenaers. Op hun boerderij in Hambos worden zij in de eerste weken na de Duitse inval in Belgie bijna volledig uitgemoord.

De muziek geschreven door Simon Van Hoecke verklankte ingrijpend het veelkleurig palet aan emoties dat een oorlogssituatie oproept voor burgerbevolking èn individuele soldaten : angst, geloof , woede, wanhoop, verdriet, spijt en wroeging heimwee, eenzaamheid,…

Ondanks de vertwijfeling en de angst krijgen vertrouwen en hoop in de finale de bovenhand.

De compositie bevat een zevental onderdelen die verschillende fasen in het oorlogsgebeuren weergeven.

In de proloog is er tevens een expliciete verwijzing naar het onvoorziene afscheid van Dries De Troyer, die als jonge muzikant en begaafd tekenaar mede aan de basis lag van het hele concept in 2013 .

Simon Van Hoecke schreef een veelzijdig en complex werk , geschoeid op een traditionele symfonische leest , dat alle mogelijkheden van een fanfare benut en ook verruimt.

Samen met de vertolking ervan door zijn amateurvereniging, de fanfare Toeterdonk, werd een prestatie geleverd die de regio grenzen ver overstijgt ook door de universaliteit èn actualiteit van de aangebrachte thema’s.

Volgende voorstelling: 10 december in Halen. Daarna nog opvoeringen in Rotselaar, Ieper en Haacht.

In het najaar brengt Toeterdonk een CD uit met de integrale uitvoering.

Tarpete, uw Tildonkse kroniekschrijver.