Dagelijkse archieven: 27 april 2016


Persartikel

Concert De Engelenburcht : Aangrijpend en brandend actueel

Tildonk (Haacht) – Op zaterdag 23 april voerde Toeterdonk de première uit van “De Engelenburcht”. In een reeds weken uitverkochte kloosterkerk luisterde een geboeid publiek naar het verhaal van de Groote Oorlog in Tildonk en de regio Diest , Aarschot , Leuven , Haacht.

Dirigent Simon Van Hoecke componeerde een origineel muziekstuk op teksten van dorpsdichter Ann Van Dessel. Het verhaal werd tijdens de muzikale voorstelling gebracht door haar zelf samen met voordrachtkunstenaar Jan Vanlangendonck en Mohamed Sultan, een jonge acteur uit Syrie. Deze laatste verblijft sinds 2012 in Belgie en maakte zeer recent nog de kortfilm “ Een vluchteling” met achtergrondmuziek van Simon Van Hoecke.

De jonge Tildonkse fanfare Toeterdonk bracht geen vrijblijvende voorstelling. “Overweldigend”, “intens”, “aangrijpend” en “indrukwekkend” waren de eerste commentaren na een minutenlange staande ovatie van de 260 aanwezigen. Het publiek werd diep geraakt door de boodschap van vrede en verdraagzaamheid die als een rode draad doorheen de productie loopt. “Het engagement van zovele amateurmuzikanten en vrijwilligers versmolt met de professionaliteit van Ann, Simon en Jan en geeft ons geloof,  vertrouwen en vooral hoop.”, zo verwoordde één van de toehoorders het.

De teksten van Ann Van Dessel vertolkten met trefzekere woorden de angsten, twijfels en de onzekerheid die gepaard gaan met de gruwelijke gebeurtenissen van de eerste wereldoorlog.

De betrokkenheid en vertolking door Mohamed Sultan liet de toehoorders aanvoelen dat er in 100 jaar nog niets veranderd is.

Gebaseerd op de dagboeken van de zusters Ursulinen in het Sint-Angela klooster te Tildonk en bronnen van Hagok (de Haachtse geschiedkundige kring) wordt het dramatische verhaal gebracht van de willekeurige executie door duitse soldaten van de familie Valckenaers. Op hun boerderij in Hambos worden zij in de eerste weken na de Duitse inval in Belgie bijna volledig uitgemoord.

De muziek geschreven door Simon Van Hoecke verklankte ingrijpend het veelkleurig palet aan emoties dat een oorlogssituatie oproept voor burgerbevolking èn individuele soldaten : angst, geloof , woede, wanhoop, verdriet, spijt en wroeging heimwee, eenzaamheid,…

Ondanks de vertwijfeling en de angst krijgen vertrouwen en hoop in de finale de bovenhand.

De compositie bevat een zevental onderdelen die verschillende fasen in het oorlogsgebeuren weergeven.

In de proloog is er tevens een expliciete verwijzing naar het onvoorziene afscheid van Dries De Troyer, die als jonge muzikant en begaafd tekenaar mede aan de basis lag van het hele concept in 2013 .

Simon Van Hoecke schreef een veelzijdig en complex werk , geschoeid op een traditionele symfonische leest , dat alle mogelijkheden van een fanfare benut en ook verruimt.

Samen met de vertolking ervan door zijn amateurvereniging, de fanfare Toeterdonk, werd een prestatie geleverd die de regio grenzen ver overstijgt ook door de universaliteit èn actualiteit van de aangebrachte thema’s.

Volgende voorstelling: 10 december in Halen. Daarna nog opvoeringen in Rotselaar, Ieper en Haacht.

In het najaar brengt Toeterdonk een CD uit met de integrale uitvoering.

Tarpete, uw Tildonkse kroniekschrijver.