Dagelijkse archieven: 10 mei 2016


Thorn, 10 mei 2016

Jan Cober, Musicus-Dirigent

Engelenburcht” Simon van Hoecke, fanfare Toeterdonk, alle medewerkers.

In de blaasmuziekwereld, harmonie en fanfare, heerst in vele landen een status quo –periode. Een tijd van stilstand na een heftige evolutie.
Welke richting gaan we op? Cultiveren van het verworvene, het sociale aspect in reliëf van de huidige tijd zien? De grote kunst nastreven?
Of is het juist de verbinding van sociale aspecten en artistieke belangen die perspectief en verdere groei mogelijk maken?

Engelenburcht” is een voorbeeld voor de weg die de blaasmuziek heeft te gaan.
Hier is een geslaagde synthese bereikt door muziek en verhaal te bundelen in een historisch perspectief. Met betrokkenheid van vele mensen die in de gemeenschap een rol hebben gespeeld.
Op 23 april mocht ik aanwezig zijn bij een bijzonder concert, een voorstelling met interacties tussen verschillende kunstuitingen.

De muziek was sterk, illustratief en dwingend. Boeiend en afwisselend.
De stemmen en de teksten waren imponerend.
De belichting en de entourage brachten een fraaie sfeer.
Daarbij een geweldige fanfare Toeterdonk met prachtige solisten.
De eenheid van dirigent en componist is uniek en werd hier meer dan bevestigd.

Complimenten aan de geweldige organisatie, die alles tot in de details heeft verzorgd.

Deze voorstelling levert het bewijs dat blaasmuziek een unieke plaats inneemt.
Waardevol om te koesteren en met ons aller inzet te blijven ondersteunen.

Dank U wel, voor deze ervaring.
Jan Cober