Coronabeleid


Laatste aanpassing : 28 oktober 2020

Coronaverantwoordelijke / Aanspreekpunt:

Lisa Verschueren – corona@toeterdonk.be – 0473/23.46.40
p/a: Maenrot 23, 3190 Boortmeerbeek


Herneming Activiteiten  

Onze primaire bezorgdheid is dat repetities veilig kunnen blijven doorgaan en dat we het risico op besmetting tot een minimum kunnen herleiden. Fanfare Toeterdonk volgt hierbij steeds de meest recente VLAMO-leidraad.

Update 23 oktober: Cultuur gaat vanaf 24 oktober in Code Rood met nieuw basisprotocol cultuur. 
Update 28 oktober: vanaf donderdag 29 oktober 2020 middernacht zijn voor cultuur o.a. repetities en verenigingsactiviteiten verboden voor personen vanaf 12 jaar. Deze maatregelen gelden minstens tot 13 december 2020 en hebben voorrang op de richtlijnen van het basisprotocol van 23 oktober j.l.

Code Rood samengevat:

 • In code rood moet je 10 m² per persoon voorzien. Dit geldt voor elke activiteit: repetities, vergaderingen, enz. De limiet van maximaal 50 aanwezigen vervalt. Een groep van 20 deelnemers heeft dus een ruimte van 200 m² nodig.
 • De afstandsregels blijven gelden: 2 m voor blazers, 1,5 m voor andere deelnemers.
 • Naast een minder volle ruimte is een goede ventilatie nog steeds heel belangrijk.
 • Eten en drank aanbieden is niet toegelaten. 
 • De mondmaskerplicht blijft (uitgezonderd tijdens bespelen blaasinstrument)
 • Publiek bij evenementen zoals concerten:
  • Tijdelijk niet meer dan 200 personen binnen.
  • Steeds 1,5 m afstand tussen de bubbels.
  • Eten en drinken is verboden.

De belangrijkste punten:

 1. Kom niet vroeger dan het uur waarop je wordt verwacht. De door de voorzitter aangeduide personen zetten het materiaal klaar en worden verwacht om 19u (of uur voor aanvang repetitie). Slagwerkers mogen binnen vanaf 19u40 (of 20 minuten voor aanvang repetitie) en al de rest vanaf 19u50 (of 10 minuten voor aanvang repetitie). 
 2. Volg nauwgezet de instructies op (handen ontsmetten bij binnenkomst, mondmasker opzetten, afstand houden, …). Ze staan uitgebreid in het draaiboek, zullen aangegeven worden in de zaal en er zijn mondelinge instructies.
 3. Iedereen neemt zelf mee: zijn partituren, een mondmasker, zijn eigen instrument (buiten slagwerkers) en een eigen potlood. Blazers voorzien een doek waarmee ze condenswater opvangen. Materiaal wordt niet uitgewisseld.
 4. Om 22u30 ten laatste eindigt de repetitie. Muzikanten gaan meteen naar huis met uitzondering van de door de voorzitter aangeduide personen die de zaal opruimen.
 5. Iedereen draagt zelf een verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus te beperken! Hou je dus aan de regels. 

Preventieplan / Draaiboek

Dit draaiboek is gebaseerd op het basisprotocol cultuur en de VLAMO leidraad voor muziekverenigingen. Graag grondig doornemen zodat je goed op de hoogte bent van de maatregelen waaraan je je moet houden.

We duiden aan wie het materiaal klaar zet en wie verantwoordelijk is voor het aanduiden van de plaatsen en de drankbedeling. (Eventueel is dit iemand die niet meespeelt).

We zijn ervan overtuigd dat we de repetities veilig kunnen laten verlopen, indien alle leden van onze vereniging bepaalde regels opvolgen. Deze maatregelen steunen o.m. op het Basisprotocol Cultuur van cjsm (Vlaamse Overheid). Ze zullen op voorhand aan al onze muzikanten worden gecommuniceerd.

Alle algemene richtlijnen blijven van kracht, zeker wat betreft:

 • afstand houden,
 • ventilatie,
 • hygiëne,
 • contacten beperken.

1. Risico-analyse

We maakten een risico-analyse op basis van volgende pijlers:

 • Activiteit
 • Deelnamevoorwaarden
 • Organisatie
 • Hygiene
 • Communicatie

2. Draaiboek

2.1. Activiteiten

Onderstaande geldt voor de mogelijke repetities vanaf juli 2020.

2.2. Deelnamevoorwaarden

 • Vanaf juli kunnen er voltallige repetities doorgaan.
 • Wie komt (nog) niet?
  • Wie het nog niet ziet zitten om nu al terug mee te doen: alle begrip!
  • Wie één hoofdsymptoom (ernstige hoest, kortademigheid, pijn in de borst, reuk-of smaakverlies, koorts) of twee andere symptomen (keelpijn, spierpijn, oververmoeidheid, niezen, diarree, hoofdpijn, lopende of verstopte neus) blijft zeker thuis.
  • Mensen die ziek zijn of die tot zeven dagen voor de repetitie symptomen van COVID-19 vertonen zijn niet toegelaten.
   Ook als er in de naaste omgeving ziekte of ziektesymptomen (geweest) zijn, wordt deelname aan de repetitie tijdelijk verboden.
  • Personen met diabetes, hart-, long- of nieraandoeningen, of een verzwakt immuunsysteem.
 • Volgende mensen maken zelf de overweging om te komen of niet:
  • wie in de zorgsector werkt (zelfs als vrijwilliger),
  • wie in de laatste drie weken ziek geweest is,
  • wie vermoedelijk in contact geweest is met een virusdrager (al dan niet met symptomen).
 • Wie al eens Corona heeft gehad, houdt zich desondanks strikt aan de maatregelen. We weten nog te weinig over immuniteit t.o.v. het virus.
 • We hebben op voorhand een correcte aanwezigheidslijst nodig.
  Blijf daarom iedere afwezigheid tijdig melden (repetities@toeterdonk.be).
 • Iedere deelnemer aan onze activiteiten draagt een eigen verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.
 • De repetitie verloopt in een sfeer waarin het mogelijk is om elkaar aan te spreken op het naleven van de veiligheidsvoorschriften.

3. Organisatie

3.1. Vóór de repetitie (bestuur)

 • De voorzitter fungeert als “Corona-verantwoordelijke”  en als aanspreekpunt.
 • Op voorhand wordt een aanwezigheidslijst opgesteld.
  Iedereen wordt geacht te komen, tenzij  afwezigheid gemeld wordt aan repetities@toeterdonk.be.  De lijst bevat naam, adres en telefoonnummer.
  De voorzitter mailt in de loop van de week voor de repetitie de lijst ter controle naar iedereen. 
 • Voldoende desinfecterende handgel, desinfectiemiddel voor materiaal en handschoenen voor de drankbedeling worden voorzien, alsook zeep in de toiletten. Het wordt aangeraden om de handen met zeep te wassen.
 • Vanaf de namiddag wordt de zaal verlucht gedurende minstens een uur; als het weer dat toelaat blijven de vensters heel de avond geopend.
 • Met handschoenen en mondmasker aan worden de frigo’s gevuld.
 • Vanaf 19u (of 1 uur voor repetitie) wordt de zaal klaargezet door 2 à 3 personen, (bij voorkeur uit eenzelfde bubbel); ze worden door de voorzitter vooraf aangeduid. Ze dragen al vanaf het binnenkomen handschoenen en mondmasker.
 • Stoelen worden op +/- 2m afstand van elkaar geplaatst. We plaatsen tafels tussen de stoelen, zowel om voldoende afstand te voorzien, maar ook om tijdens een pauze drank te kunnen bedelen. 
 • Pupiters worden ontvouwd en klaargezet. Eventuele nieuwe partituren worden klaargezet op de pupiter.
 • Tegen 19.30 u worden de deuren van de gang, de zaal opengezet; de klinken ontsmet, al hoeven die niet meer aangeraakt te worden. De klinken van de toiletten kunnen best met een papieren handdoekje gebruikt worden.
 • Slagwerkers worden verwacht om 19u40 (of 20 minuten voor aanvang repetitie), de anderen om 19u50 (of 10 minuten voor repetitie).
 • Om buitenstaanders te weren wordt de voordeur op slot gedraaid om 20u05. Laatkomers bellen per gsm Lisa (0473 23 46 40) of Paul (0497 80 91 89)  op.
 • Aan de ingang van de zaal wordt desinfecterende handgel klaargezet.
 • Op de meest geschikte plaatsen worden de basisrichtlijnen visueel uitgehangen.

3.2. De repetitie (alle muzikanten)

 • Muzikanten wassen voor vertrek en bij aankomst thuis de handen.
  Bij carpoolen: mondmasker op!
 • Iedereen brengt zijn eigen instrument, potlood, partijen en mondmasker mee. Dit laatste wordt opgezet voor het betreden van het gebouw.
 • Koperblazers brengen een proper handdoekje mee om hun condenswater op te vangen. Ze nemen dat nadien mee naar huis. De handdoekjes horen op min. 60 °C gewassen te worden.
 • De muzikanten komen één voor één binnen. Handgel staat klaar. Handen wassen met zeep is nog beter. Een drankje bestellen voor de pauze kan ook hier, bij de verantwoordelijke.
 • Elke muzikant gaat rechtstreeks naar de stoel, hem/haar aangeduid door de dirigent. Eens gezeten mag het mondmasker af. Bij het verlaten van de stoel moet het masker opnieuw opgezet.
 • Als de dirigent dichter dan 2m bij de muzikanten staat, draagt hij een mondmasker.
 • Slagwerkers kunnen eveneens een masker dragen, zeker als ze zich regelmatig moeten verplaatsen.
 • Instrumenten, partijen e.d. worden ter plaatse uitgepakt. Koffers kunnen onder de tafels, jassen en handtassen aan de eigen stoel. We raken elkaars materiaal niet aan.
 • Condenswater wordt uit het instrument geschud, niet geblazen.
 • Slagwerkinstrumenten zullen, indien nodig, ook klaarstaan. Elk instrument wordt toegewezen aan één slagwerker, en niet doorgegeven.
 • Toiletbezoek wordt beperkt tot één persoon per lokaaltje, per keer. Spoel door met het deksel gesloten. Handen wassen nadien (en ook na niezen of hoesten) blijft verplicht. Mondmasker dragen in de gang ook.
 • We vragen iedereen om steeds minimaal 1,5 m afstand te bewaren van elkaar.
 • Een verantwoordelijke, aangeduid door de voorzitter, zorgt tijdens de pauze (21u15)  voor drankbedeling. Hij/zij is de enige die achter de toog mag staan en is voorzien van mondmasker en handschoenen. Bij aanvang van de repetitie geven muzikanten hun bestelling door. Deze zal tijdens de pauze worden rondgebracht zodat niemand zijn plaats hoeft te verlaten. Dit is één van de maatregelen die kunnen worden bijgestuurd in fase 5.
 • De repetitie eindigt om 22u30. Chauffeurs/ouders wachten buiten op de parking.

3.3. Na de repetitie

 • Geen tooghangers: iedereen gaat naar huis, behalve de aangeduide opruimers. Zij dragen opnieuw handschoenen en mondmasker.
 • Drankverbruik wordt digitaal afgerekend.
 • Tafels, stoelen, pupiters worden gereinigd, opgeplooid en gestapeld.

4.  Hygiëne

 • Voor en na de repetitie, en tijdens de pauze wordt de zaal minstens een uur verlucht.
 • Deurklinken, lichtschakelaars en andere contactoppervlakken worden wel ontsmet, maar nadien niet meer aangeraakt.
 • Mondmaskers zijn verplicht tijdens verplaatsingen in het gebouw.
 • De ploeg die alles klaar zet, opruimt en drank bedeelt draagt handschoenen en mondmasker.
 • Handen wassen na toiletbezoek is verplicht.
 • Na de repetitie wordt de vloer met water en detergent gepoetst. De poetser van dienst draagt daarbij lange handschoenen, zodat de armen nergens ontbloot zijn.

5. Communicatie

 • Dit documentje werd opgesteld in de schoot van het bestuur van Fanfare Toeterdonk, aan de hand van de VLAMO-leidraad terzake en het basisprotocol Cultuur.
 • Het werd voorgelegd aan een externe veiligheidsadviseur, aan de verantwoordelijke van de Zaal Familia en aan de burgemeester van Haacht.
 • Het wordt uiterlijk daags voor de eerstvolgende repetitie aan alle muzikanten bezorgd per e-mail, en aangekondigd via Whatsapp.
 • Elke update wordt meteen aan alle leden van de fanfare gecommuniceerd.

Zelfs als je uitgenodigd werd door de dirigent:

“Wie ziek is blijft thuis!”

Word je in de loop van de week na de repetitie ziek, meldt dat meteen via corona@toeterdonk.be.
De andere muzikanten worden hiervan dan (anoniem) verwittigd.