Coronabeleid


Laatste aanpassing : 9 juni 2021

Coronaverantwoordelijke / Aanspreekpunt:

Lisa Verschueren – corona@toeterdonk.be – 0473/23.46.40
p/a: Maenrot 23, 3190 Boortmeerbeek


Herneming Activiteiten

Toetedonk herneemt haar activiteiten vanaf 25 juni 2021.

Onze primaire bezorgdheid is dat repetities en activiteiten veilig kunnen blijven doorgaan en dat we het risico op besmetting tot een minimum kunnen herleiden. Fanfare Toeterdonk volgt hierbij steeds de meest recente VLAMO-leidraad.

[Update 20 augustus 2021]

Het Overlegcomité van 20 augustus geeft groen licht aan verenigingen vanaf 1 september!

 • Verenigingsactiviteiten + evenementen tot 200 personen binnen/400 personen buiten: geen restricties meer!
 • Evenementen vanaf 200 binnen/400 buiten: met Covid Safe Ticket of afstand/mondmaskers

Specifiek voor repetities, workshops, meetings en georganiseerde activiteiten:

 • Aantal deelnemers: geen beperkingen
 • Social distancing: geen afstand verplicht
 • Mondmasker: geen mondmasker verplicht
 • Eten/Drinken/Catering/Bediening: geen verplichtingen voor niet professionele horeca beperkt tot deelnemers
 • Ventilatie: geen verplichtingen. Aanbeveling volgens adviezen luchtkwaliteit (indoor). Het CO²-gehalte van de lucht in binnenruimtes dient te streven naar waarden die standaard niet hoger zijn dan 900 ppm.

We volgen de geldende wetgeving en richtlijnen (in volgorde):

 • De algemeen maatschappelijke 6 gouden regels:
  1. Respecteer de hygiëneregels
  2. Doe je activiteiten liefst buiten
  3. Denk aan kwetsbare mensen
  4. Houd afstand (min. 1,5m)
  5. Beperk je nauwe contacten
  6. Volg de regels over bijeenkomsten
 • Overheden: federale ministeriële besluiten en bijbehorende FAQ’s, lokale maatregelen en beslissingen (van jouw provincie, stad of gemeente). Zij hebben voorrang op het basisprotocol en kunnen dus bepaalde regels verstrengen of activiteiten verbieden.
 • Georganiseerde culturele activiteiten moeten voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden van het basisprotocol cultuur (te vinden op: www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen). VLAMO werkte voor onze subsector een eigen leidraad uit, met meer specifieke richtlijnen die aansluiten bij de werking van onze verenigingen. Die werd aangepast volgens de krijtlijnen van het basisprotocol.
 • Eventuele andere protocollen (afhankelijk van soort activiteit: bv. horeca, jeugd, … )

De belangrijkste punten voor activiteiten zonder publiek (repetities, vergaderingen … ) :

 • Maximaal 100 personen (= exclusief de verplichte meerderjarige begeleider) – Tot 24 juni max 50 personen.
 • Mondmaskers zijn verplicht (behalve tijdens het bespelen van een instrument, mits de nodige afstand).
  • Voor blazers wordt een minimum oppervlakte voorzien van 6,25m2 per muzikant, voor niet blazers is dit 4m2.
 • Hou 1,5 m afstand, behalve binnen 1 huishouden of groepjes van max. 4 personen (met dezelfde samenstelling tijdens de hele activiteit).
  • Bij gebrek aan beschermingsmateriaal indoor houden blazers minimum 2m afstand van anderen.
 • De protocollen worden gevolgd (cultuur, horeca, jeugd)

De belangrijkste punten voor activiteiten met publiek (concerten, optredens, wedstrijden, … ) :

 • Evenement krijgt groen licht (GO) van de CERM-tool.
 • Evenement krijgt toestemming van bevoegde gemeentelijke overheid.
 • INDOOR: Infrastructuur heeft positieve CIRM-scan. Maximaal 75% CIRM-capaciteit en max. 200 personen zittend publiek.
 • OUTDOOR: CIRM-scan infrastructuur optioneel. Max. 400 personen zittend of staand publiek.
 • Mondmaskers zijn verplicht.
 • 1,5 m tussen “bubbels” (max. 4 personen of 1 huishouden)
 • De protocollen worden gevolgd (CERM-protocol)
 • ARTIESTEN (orkest, dansers … ): volgen richtlijnen bij “activiteiten zonder publiek” (zie hierboven)

Eten en drinken (volgens horecaprotocol)

 • Afstand van min. 1,5 m tussen tafelgezelschappen wordt gegarandeerd.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel, maximaal 4 personen per tafel (of 1 huishouden).
 • Elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • Er is geen bediening aan de bar toegelaten.
 • Klanten en het personeel dragen een mondmasker.
 • Indoor: luchtkwaliteitsmeter verplicht (< 900 ppm C02).
 • Outdoor: richtlijnen open terras + lokale overheid, let op met nachtlawaai!

Belangrijkste afspraken binnen Toeterdonk voor repetities:

 • Kom niet vroeger dan het uur waarop je wordt verwacht. De door de voorzitter aangeduide personen zetten het materiaal klaar en worden verwacht om 19u (of uur voor aanvang repetitie). Slagwerkers mogen binnen vanaf 19u40 (of 20 minuten voor aanvang repetitie) en al de rest vanaf 19u50 (of 10 minuten voor aanvang repetitie). 
 • Volg nauwgezet de instructies op (handen ontsmetten bij binnenkomst, mondmasker opzetten, afstand houden, …). Ze staan uitgebreid in het draaiboek, zullen aangegeven worden in de zaal en er zijn mondelinge instructies.
 • Iedereen neemt zelf mee: zijn partituren, een mondmasker, zijn eigen instrument (buiten slagwerkers) en een eigen potlood. Blazers voorzien een doek waarmee ze condenswater opvangen. Materiaal wordt niet uitgewisseld.
 • Om 22u30 ten laatste eindigt de repetitie. Er kunnen nadien aan tafels dranken geserveerd worden. We volgen hierbij het protocol voor de horeca (zie eerder).
 • Iedereen draagt zelf een verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus te beperken! Hou je dus aan de regels. 

Preventieplan / Draaiboek

Dit draaiboek is gebaseerd op het basisprotocol cultuur en de VLAMO leidraad voor muziekverenigingen. Graag grondig doornemen zodat je goed op de hoogte bent van de maatregelen waaraan je je moet houden.

We duiden aan wie het materiaal klaar zet en wie verantwoordelijk is voor het aanduiden van de plaatsen en de drankbedeling. (Eventueel is dit iemand die niet meespeelt).

We zijn ervan overtuigd dat we de repetities veilig kunnen laten verlopen, indien alle leden van onze vereniging bepaalde regels opvolgen. Deze maatregelen steunen o.m. op het Basisprotocol Cultuur van cjsm (Vlaamse Overheid). Ze zullen op voorhand aan al onze muzikanten worden gecommuniceerd.

 • afstand houden,
 • ventilatie,
 • hygiëne,
 • contacten beperken.

1. Risico-analyse

We maakten een risico-analyse op basis van volgende pijlers:

 • Activiteit
 • Deelnamevoorwaarden
 • Organisatie
 • Hygiene
 • Communicatie

2. Draaiboek

2.1. Activiteiten

Onderstaande geldt voor de mogelijke repetities vanaf juni 2021.

2.2. Deelnamevoorwaarden

 • Wie ziek is (of in quarantaine is/moet) blijft thuis!
 • Wie komt (nog) niet?
  • Wie het nog niet ziet zitten om nu al terug mee te doen: alle begrip!
  • Wie één hoofdsymptoom (ernstige hoest, kortademigheid, pijn in de borst, reuk-of smaakverlies, koorts) of twee andere symptomen (keelpijn, spierpijn, oververmoeidheid, niezen, diarree, hoofdpijn, lopende of verstopte neus) blijft zeker thuis.
  • Mensen die tot 10 dagen (bij voorkeur 14 dagen) voor de repetitie symptomen van COVID-19 vertonen zijn niet toegelaten. Ook als er in de naaste omgeving ziekte of ziektesymptomen (geweest) zijn, wordt deelname aan de repetitie tijdelijk verboden.
 • Volgende mensen maken zelf de overweging om te komen of niet:
  • wie deel uitmaakt van een risicogroep,
  • personen met diabetes, hart- long, of nieraandoeningen, of een verzwakt immuunsysteem.
  • wie in de laatste drie weken ziek geweest is,
  • wie vermoedelijk in contact geweest is met een virusdrager (al dan niet met symptomen).
 • Wie al eens Corona heeft gehad, houdt zich desondanks strikt aan de maatregelen. We weten nog te weinig over immuniteit t.o.v. het virus.
 • We hebben op voorhand een correcte aanwezigheidslijst nodig.
  Blijf daarom iedere afwezigheid tijdig melden (repetities@toeterdonk.be).
 • Iedere deelnemer aan onze activiteiten draagt een eigen verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.
 • De repetitie verloopt in een sfeer waarin het mogelijk is om elkaar aan te spreken op het naleven van de veiligheidsvoorschriften.

3. Organisatie

3.1. Vóór de repetitie (bestuur)

 • De voorzitter fungeert als “Corona-verantwoordelijke”  en als aanspreekpunt.
 • Op voorhand wordt een aanwezigheidslijst opgesteld.
  • Iedereen wordt geacht te komen, tenzij  afwezigheid gemeld wordt aan repetities@toeterdonk.be.  De lijst bevat naam, adres en telefoonnummer. De voorzitter mailt in de loop van de week voor de repetitie de lijst ter controle naar iedereen.  Deze lijst wordt 14 dagen bewaard door de corona-verantwoordelijke conform de GDPR regels.
  • Omwille van de beschikbare vrije ruimte in ons repetitielokaal wordt het max. aantal aanwezigen vastgesteld op 30. Voor de berekening van deze parameter werd rekening gehouden met 6,25m2 beschikbare ruimte per muzikant.
 • Voldoende desinfecterende handgel, desinfectiemiddel voor materiaal en handschoenen voor de drankbedeling worden voorzien, alsook zeep in de toiletten. Het wordt aangeraden om de handen met zeep te wassen.
 • Vanaf de namiddag wordt de zaal verlucht gedurende minstens een uur; als het weer dat toelaat blijven de vensters heel de avond geopend.
 • Met handschoenen en mondmasker aan worden de frigo’s gevuld.
 • Vanaf 19u (of 1 uur voor repetitie) wordt de zaal klaargezet door 2 à 3 personen, (bij voorkeur uit eenzelfde bubbel); ze worden door de voorzitter vooraf aangeduid. Ze dragen al vanaf het binnenkomen handschoenen en mondmasker.
 • Stoelen worden op +/- 2m afstand van elkaar geplaatst. We plaatsen tafels tussen de stoelen, zowel om voldoende afstand te voorzien, maar ook om tijdens een pauze drank te kunnen bedelen. 
 • Er wordt een CO2 meter voorzien. De kwaliteitsnorm is 900 ppm CO2.
  • CO2 > 900 ppm, repetitie wordt onderbroken en zaal wordt extra verlucht.
  • CO2 > 1200 ppm, repetitie dient te worden beëindigd, muzikanten gaan naar huis.
 • Pupiters worden ontvouwd en klaargezet. Eventuele nieuwe partituren worden klaargezet op de pupiter.
 • Tegen 19.30 u worden de deuren van de gang, de zaal opengezet; de klinken ontsmet, al hoeven die niet meer aangeraakt te worden. De klinken van de toiletten kunnen best met een papieren handdoekje gebruikt worden.
 • Slagwerkers worden verwacht om 19u40 (of 20 minuten voor aanvang repetitie), de anderen om 19u50 (of 10 minuten voor repetitie).
 • Om buitenstaanders te weren wordt de voordeur op slot gedraaid om 20u05. Laatkomers bellen per gsm Lisa (0473 23 46 40) of Paul (0497 80 91 89)  op.
 • Aan de ingang van de zaal wordt desinfecterende handgel klaargezet.
 • Op de meest geschikte plaatsen worden de basisrichtlijnen visueel uitgehangen.

3.2. De repetitie (alle muzikanten)

 • Muzikanten wassen voor vertrek en bij aankomst thuis de handen.
  Bij carpoolen: mondmasker op!
 • Iedereen brengt zijn eigen instrument, potlood, partijen en mondmasker mee. Dit laatste wordt opgezet voor het betreden van het gebouw.
 • Koperblazers brengen een proper handdoekje mee om hun condenswater op te vangen. Ze nemen dat nadien mee naar huis. De handdoekjes horen op min. 60 °C gewassen te worden.
 • De muzikanten komen één voor één binnen. Handgel staat klaar. Handen wassen met zeep is nog beter. Een drankje bestellen voor de pauze kan ook hier, bij de verantwoordelijke.
 • Elke muzikant gaat rechtstreeks naar de stoel, hem/haar aangeduid door de dirigent. Eens gezeten mag het mondmasker af. Bij het verlaten van de stoel moet het masker opnieuw opgezet.
 • Als de dirigent dichter dan 2m bij de muzikanten staat, draagt hij een mondmasker.
 • Slagwerkers kunnen eveneens een masker dragen, zeker als ze zich regelmatig moeten verplaatsen.
 • Instrumenten, partijen e.d. worden ter plaatse uitgepakt. Koffers kunnen onder de tafels, jassen en handtassen aan de eigen stoel. We raken elkaars materiaal niet aan.
 • Condenswater wordt uit het instrument geschud, niet geblazen.
 • Slagwerkinstrumenten zullen, indien nodig, ook klaarstaan. Elk instrument wordt toegewezen aan één slagwerker, en niet doorgegeven.
 • Toiletbezoek wordt beperkt tot één persoon per lokaaltje, per keer. Spoel door met het deksel gesloten. Handen wassen nadien (en ook na niezen of hoesten) blijft verplicht. Mondmasker dragen in de gang ook.
 • We vragen iedereen om steeds minimaal 1,5 m afstand te bewaren van elkaar.
 • Een verantwoordelijke, aangeduid door de voorzitter, zorgt tijdens de pauze (21u15) voor drankbedeling. Hij/zij is de enige die achter de toog mag staan en is voorzien van mondmasker en handschoenen. Bij aanvang van de repetitie geven muzikanten hun bestelling door. Deze zal tijdens de pauze worden rondgebracht zodat niemand zijn plaats hoeft te verlaten. Dit is één van de maatregelen die kunnen worden bijgestuurd in fase 5.
 • De repetitie eindigt om 22u30. Chauffeurs/ouders wachten buiten op de parking.

3.3. Na de repetitie

 • Geen tooghangers: drank mag enkel aan tafels bediend worden volgens het horeca protocol.
 • Drankverbruik wordt digitaal afgerekend.
 • De eerder door de corona-verantwoordelijke aangeduide personen voor het klaarzetten van de zaal ruimen ook de zaal op en reinigen alle voorwerken en (contact)oppervlakken die door verschillende mensen gebruikt of aangeraakt zijn. Denk hierbij aan deurklinken, lichtknoppen, stekkerdozen, handgrepen, kranen, wc-brillen, wcdeksels, wc-knoppen om door te spoelen, kapstokken, stoelen (zowel leuning als zitvlak), tafels, stoelen, pupiters , … Ze dragen vanzelfsprekend handschoenen en mondmasker.

4.  Hygiëne

 • Voor en na de repetitie, en tijdens de pauze wordt de zaal minstens een uur verlucht.
 • Deurklinken, lichtschakelaars en andere contactoppervlakken worden wel ontsmet, maar nadien niet meer aangeraakt.
 • Mondmaskers zijn verplicht tijdens verplaatsingen in het gebouw.
 • De ploeg die alles klaar zet, opruimt en drank bedeelt draagt handschoenen en mondmasker.
 • Handen wassen na toiletbezoek is verplicht.
 • Na de repetitie wordt de vloer met water en detergent gepoetst. De poetser van dienst draagt daarbij lange handschoenen, zodat de armen nergens ontbloot zijn.

5. Communicatie

 • Dit documentje werd opgesteld in de schoot van het bestuur van Fanfare Toeterdonk, aan de hand van de VLAMO-leidraad terzake en het basisprotocol Cultuur.
 • Het werd voorgelegd aan een externe veiligheidsadviseur, aan de verantwoordelijke van de Zaal Familia en aan de burgemeester van Haacht.
 • Het wordt uiterlijk daags voor de eerstvolgende repetitie aan alle muzikanten bezorgd per e-mail, en aangekondigd via Whatsapp.
 • Elke update wordt meteen aan alle leden van de fanfare gecommuniceerd.

Zelfs als je uitgenodigd werd door de dirigent:

“Wie ziek is (of in quarantaine) blijft thuis!”

Word je in de loop van de week na de repetitie ziek, meldt dat meteen via corona@toeterdonk.be.
De andere muzikanten worden hiervan dan (anoniem) verwittigd.