Coronabeleid


Laatste aanpassing : 23 december 2021

Coronaverantwoordelijke / Aanspreekpunt:

Lisa Verschueren – corona@toeterdonk.be – 0473/23.46.40
p/a: Maenrot 23, 3190 Boortmeerbeek

Update 29 december 2021

Raad van State schorst sluiting van cultuursector zoals deze was opgelegd door het overlegcomit’s van 22 december omdat de maatregelen van de regering buiten proportie zijn. Evenementen kunnen terug doorgaan volgens de maatregelen van kracht voor 22 december 2021.

Update 22 december 2021

Het Overlegcomité van 22 december verscherpt de coronamaatregelen vanaf zondag 26 december.
Wat betekent dit voor Toeterdonk?

 • Geen versoepelingen.
  • Regels geldig sinds 6 december 2021 blijven behouden.
 • Verbod op indoor evenementen en activiteiten (bv. repetities, concerten).
  • Concertzalen, bioscopen, e.d. worden gesloten.
 • Strengere regels voor evenementen buiten

Het huidige koninklijk besluit geldt tot en met 28 januari 2022.

Update 6 december 2021

Na het Overlegcomité van 3/12 verscheen afgelopen weekend een nieuw koninklijk besluit en vandaag ook een nieuw basisprotocol cultuur.

Gezien de ernstige epidemiologische situatie vragen we iedereen om veilig, verantwoord en met gezond verstand te organiseren, met maximale aandacht voor de algemene basisregels, zoals ventilatie, (hand)hygiëne, gebruik mondmasker en social distancing.

 • Activiteiten ZONDER publiek:
  • Indoor:
   • Georganiseerde activiteiten (bv. repetities, bestuursvergaderingen … ): niet-publiek toegankelijke georganiseerde activiteiten zijn niet toegestaan.
   • Vormingen, workshops en opleidingen:
    • Deeltijds Kunstonderwijs: coronamaatregelen Vlaanderen 
    • Privélessen / (Professionele) vzw’s en ondernemingen (bv. muziekschool buiten het regulier onderwijs):
     • Toegestaan, mits informeren van klanten, personeelsleden en derden over preventiemaatregelen, middelen voor handhygiëne, hygiënemaatregelen (desinfecteren), goede verluchting
     • Mondmaskerplicht: vanaf 6 jaar. Het mondmasker mag afgezet worden voor bv. het bespelen van een blaasinstrument, om iets te drinken. Social distancing sterk aanbevolen wanneer het mondmasker niet gedragen kan worden. 
   • Private bijeenkomsten: zie www.info-coronavirus.be/nl/faq/#id_4
  • Outdoor:
   • Georganiseerde activiteiten/verenigingsactiviteiten zijn toegelaten tot 100 personen (vanaf 101 personen: mondmasker + CST verplicht)
 • Evenementen MET publiek (bv. concerten, open repetities)
  • = Openbaar aangekondigd, duidelijk publiekelijk karakter. Hou rekening met auteursrechten (bv. Sabam).
  • Binnen: enkel ZITTEND, buiten: zittend of staand
  • Tot en met 50 binnen/100 buiten personen publiek:
   • Mondmaskerplicht* (buiten: + social distancing tussen gezelschappen)
   • Of: mondmaskerplicht* + Covid Safe Ticket, als je het publiek vooraf duidelijk inlicht 
  • Vanaf 51 personen binnen/101 personen buiten publiek (enkel met toestemming van de lokale overheid) 
   • Mondmaskerplicht* + Covid Safe Ticket verplicht ( indoor tot max. 200 personen)
  • Algemene aandachtspunten: (hand)hygiëne, afstand en contacten beperken
  • Horecaregels: Covid Safe Ticket + horecaregels van toepassing in horecazaak of op evenement (bv. drankverkoop bij concert) (o.a. enkel zittend, max. 6 per tafel, personen blijven aan eigen tafel zitten, sluitingsuur: 23 uur) 
  • Ventilatie/verluchting bij indoor evenementen:
   • Streven naar norm = 900 ppm CO2 + actieplan, aanbevelingen adviezen luchtkwaliteit
   • CO2-meter = verplicht (meter aanwezig in elke aparte ruimte waar het event plaatsvindt, waar wachtrijen staan … op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats en op een centrale plaats, niet naast een deur, raam of ventilatiesysteem)
  • (*) Mondmaskerplicht vanaf 10 jaar. Het mondmasker mag afgezet worden voor bv. het bespelen van een blaasinstrument, om iets te drinken. Social distancing sterk aanbevolen wanneer het mondmasker niet gedragen kan worden.

Evenement versus verenigingsactiviteit 

Er bestaat soms onduidelijkheid tussen “verenigingsactiviteiten in georganiseerd verband” en “evenementen”. Wat is het verschil?

 • Groeps- of verenigingsactiviteiten zijn activiteiten die je organiseert voor de leden/vrijwilligers van je vereniging en dus niet voor het brede publiek. Denk maar aan repetities, trainingen, vergaderingen, …
 • Een evenement is een publieksgerichte activiteit en dus toegankelijk voor iedereen (niet alleen voor eigen leden/vrijwilligers). Er wordt openbaar reclame gemaakt om te komen, het (zittend) publiek komt naar iets ‘kijken’ (bv. een concert, wedstrijd), enzovoort. 

Activiteiten

Onze primaire bezorgdheid is dat repetities en activiteiten veilig kunnen blijven doorgaan en dat we het risico op besmetting tot een minimum kunnen herleiden. Fanfare Toeterdonk volgt hierbij steeds de meest recente VLAMO-leidraad.

We volgen de geldende wetgeving en richtlijnen (in volgorde):

 • De algemeen maatschappelijke 6 gouden regels:
  1. Respecteer de hygiëneregels
  2. Doe je activiteiten liefst buiten
  3. Denk aan kwetsbare mensen
  4. Houd afstand (min. 1,5m)
  5. Beperk je nauwe contacten
  6. Volg de regels over bijeenkomsten
 • Overheden: federale ministeriële besluiten en bijbehorende FAQ’s, lokale maatregelen en beslissingen (van jouw provincie, stad of gemeente). Zij hebben voorrang op het basisprotocol en kunnen dus bepaalde regels verstrengen of activiteiten verbieden.
 • Georganiseerde culturele activiteiten moeten voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden van het basisprotocol cultuur (te vinden op: www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen). VLAMO werkte voor onze subsector een eigen leidraad uit, met meer specifieke richtlijnen die aansluiten bij de werking van onze verenigingen. Die werd aangepast volgens de krijtlijnen van het basisprotocol.
 • Eventuele andere protocollen (afhankelijk van soort activiteit: bv. horeca, jeugd, … )

Algemene maatregelen – Gelden altijd en overal:

Wie ziek is (of in quarantaine), blijft thuis.Beperk je nauwe contacten
Let op met kwetsbare mensen.Doe je activiteiten liefst buiten.
Was regelmatig je handen.Verlucht binnenruimtes goed
Hou afstand (1,5 m) – Blazers (2m)Volg de regels over bijeenkomsten

De belangrijkste punten voor activiteiten zonder publiek (repetities, vergaderingen … ) :

 • De algemene maatregelen en “10 geboden” (zie onder) worden gevolgd.
 • Specifieke maatregelen vanaf 1 oktober 2021: Tijdens de duur en het uitoefenen van de activiteit zijn er geen beperkingen, en dit zowel binnen als buiten. Er is dus geen verplichte afstand, geen mondmaskerplicht en geen beperkingen voor blazers en dansers (idem voor zang).
 • Eten en drinken: kan zonder beperkingen zolang dit alleen onder de deelnemers is. (bv. bar na de repetitie). Van zodra er publiek uitnodigt wordt om te eten en te drinken (bv. bar na een concert, eetfestijn) is dit een evenement en wordt er dus het horecaprotocol gevolgd!
 • Ventilatie: aanbevelingen volgens adviezen luchtkwaliteit (< 900 ppm CO2).
 • Aandachtspunten: volgende minimale regels blijven gelden:
  • Deelnemers en derden tijdig en duidelijk zichtbaar informeren over de geldende preventiemaatregelen.
  • Blijft verplicht: covidcoördinator (in vereniging en op activiteit) die als contactpersoon op de hoogte is van de geldende coronamaatregelen, zodat deelnemers en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing. Beschrijf ook wat je doet met besmette personen, tijdens of na je activiteit. Als algemene regel geldt nog steeds: wie zich ziek voelt, blijft thuis! (Meer info over maatregelen na contact/besmetting: www.info-coronavirus.be/nl/wie-ziek-is/ en www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/)
  • Er moet nog steeds voldoende aandacht gaan naar goede reiniging, ontsmetting, handhygiëne en verluchting/ventilatie (< 900 ppm CO2). Voorzie de nodige maatregelen en/of middelen hiervoor.
  • Risicoanalyse, draaiboek en bijhouden van deelnemerslijsten blijven aangeraden. Zeker bij iets grotere activiteiten en evenementen zorgen deze instrumenten ervoor dat je activiteit veilig, weldoordacht en goed georganiseerd kan plaatsvinden. 
 • Hou rekening met geldende algemene regels en andere maatregelen die nog gelden 
  • Voor en na de activiteit blijven de algemene regels gelden. Zo geldt als algemene aanbeveling in het MB nog steeds een afstand van 1,5 m tussen elk individu. Hou hiermee rekening bij de organisatie van je activiteit (bv. vermijd “crowding” aan in- en uitgangen). 
  • Er kunnen ook nog andere regels van kracht zijn. Zo zijn er plaatsen waar je volgens het MB wel nog steeds een mondmasker moet dragen, bv. openbaar vervoer, zorginstellingen, grotere evenementen zonder Covid Safe Ticket (CERM/CIRM). Ook lokale besturen kunnen strenger optreden indien nodig.

De belangrijkste punten voor activiteiten met publiek (concerten, optredens, wedstrijden, …) :

 • De algemene maatregelen en “10 geboden” (zie onder) worden gevolgd. (Specifieke maatregelen vanaf 29 oktober):
 • Kleine evenementen
  • = Minder dan 200 personen publiek binnen/minder dan 400 buiten 
  • Geen verplichte afstand, geen mondmaskerplicht 
  • Eten en drinken: Horeca regels dienen gevolgd te worden.
  • Ventilatie/verluchting indoor: aanbevelingen volgens adviezen luchtkwaliteit, luchtkwaliteitsmeter verplicht in bepaalde inrichtingen (zie rood kader).
 • Middelgrote evenementen: = Vanaf 200 personen publiek binnen/400 buiten
  • Met Covid Safe Ticket (kan tot 75.000 pers.)
   •  Geen mondmaskerplicht, geen afstandregels, wel horecaregels.
  • CERM/CIRM: www.covideventriskmodel.be/  (kan tot max. 3000 binnen/5000 buiten)
   • Met beperkingen: social distancing en mondmasker (outdoor: mondmasker niet verplicht wanneer je zit)
   • Eten en drinken: volgens strengere regels (bv. enkel zitplaatsen aan tafel, max. 8 personen per tafel, minstens 1,5 m afstand tussen tafelgezelschappen, geen bediening aan de bar …)
   • Ventilatie/verluchting indoor: luchtkwaliteitsmeter zichtbaar, norm < 900 ppm + actieplan (boven 1200 ppm installatie) + voorwaarden CIRM
 • Covid Safe Ticket: www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/covid-safe-ticket en https://covidscan.be/nl/faq.html
  • Geen beperkingen: geen afstand, geen mondmasker
  • Eten en drinken: volgens horecaprotocol (verplicht gebruik luchtkwaliteitsmeter)
  • Ventilatie/verluchting indoor: luchtkwaliteitsmeter zichtbaar, norm < 900 ppm + actieplan (boven 1200 ppm installatie) 

Organisatorische maatregelen: de “10 geboden” in een notendop

 1. Respecteer de geldende wetgeving en richtlijnen.
 2. Duid een COVID-coördinator aan op het niveau van de organisatie en van de activiteit. Een risicoanalyse en draaiboek blijven aangeraden.
 3. Communiceer, informeer en motiveer deelnemers over geldende maatregelen en afspraken, zowel voor/tijdens/na de activiteit (mondeling, mailing, affiches …).
 4. Volg de regels rond social distancing (waar nodig)
 5. Waarborg de hygiëne ter plaatse: stel middelen ter beschikking van deelnemers om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien.
 6. Zorg voor de regelmatige reiniging en ontsmetting van de infrastructuur, contactoppervlakken en materiaal.
 7. Ventileer en verlucht: organiseer je activiteit buiten of in een goed (met buitenlucht) verluchte ruimte. Volg de adviezen en/of regels.
 8. Persoonlijke bescherming: volg de richtlijnen rond mondmaskers (waar nodig)
 9. Beheer besmette personen. Er moet beschreven worden hoe omgegaan zal worden met besmette personen. Als algemeen principe geldt: wie ziek is of in quarantaine/isolatie, blijft thuis. 
 10. Compliance en handhaving: beschrijf hoe het protocol gehandhaafd zal worden.

Preventieplan / Draaiboek

Dit draaiboek is gebaseerd op het basisprotocol cultuur en de VLAMO leidraad voor muziekverenigingen. Graag grondig doornemen zodat je goed op de hoogte bent van de maatregelen waaraan je je moet houden.

We zijn ervan overtuigd dat we de repetities veilig kunnen laten verlopen, indien alle leden van onze vereniging bepaalde regels opvolgen. Deze maatregelen steunen o.m. op het Basisprotocol Cultuur van cjsm (Vlaamse Overheid). Ze zullen op voorhand aan al onze muzikanten worden gecommuniceerd.

 • afstand houden,
 • ventilatie,
 • hygiëne,
 • contacten beperken.

1. Risico-analyse

We maakten een risico-analyse op basis van volgende pijlers:

 • Activiteit
 • Deelnamevoorwaarden
 • Organisatie
 • Hygiene
 • Communicatie

2. Draaiboek

2.1. Activiteiten

Onderstaande geldt voor de mogelijke repetities vanaf juni 2021.

2.2. Deelnamevoorwaarden

 • Wie ziek is (of in quarantaine is/moet) blijft thuis!
 • Wie komt (nog) niet?
  • Wie één hoofdsymptoom (ernstige hoest, kortademigheid, pijn in de borst, reuk-of smaakverlies, koorts) of twee andere symptomen (keelpijn, spierpijn, oververmoeidheid, niezen, diarree, hoofdpijn, lopende of verstopte neus) blijft zeker thuis.
  • Mensen die tot 10 dagen (bij voorkeur 14 dagen) voor de repetitie symptomen van COVID-19 vertonen zijn niet toegelaten. Ook als er in de naaste omgeving ziekte of ziektesymptomen (geweest) zijn, wordt deelname aan de repetitie tijdelijk verboden.
 • Volgende mensen maken zelf de overweging om te komen of niet:
  • wie deel uitmaakt van een risicogroep,
  • personen met diabetes, hart- long, of nieraandoeningen, of een verzwakt immuunsysteem.
  • wie in de laatste drie weken ziek geweest is,
  • wie vermoedelijk in contact geweest is met een virusdrager (al dan niet met symptomen).
 • We hebben op voorhand een correcte aanwezigheidslijst nodig.
  Blijf daarom iedere afwezigheid tijdig melden (repetities@toeterdonk.be).
 • Iedere deelnemer aan onze activiteiten draagt een eigen verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.
 • De repetitie verloopt in een sfeer waarin het mogelijk is om elkaar aan te spreken op het naleven van de veiligheidsvoorschriften.

3. Organisatie

3.1. Vóór de repetitie (bestuur)

 • Het bestuur duidt een “Corona-verantwoordelijke” aan. Samen met de voorzitter fungeert deze persoon als aanspreekpunt.
 • Op voorhand wordt een aanwezigheidslijst opgesteld.
  • Iedereen wordt geacht te komen, tenzij  afwezigheid gemeld wordt aan repetities@toeterdonk.be.  De lijst bevat naam, adres en telefoonnummer. Deze lijst wordt 14 dagen bewaard door de corona-verantwoordelijke conform de GDPR regels.
 • Voldoende desinfecterende handgel, desinfectiemiddel voor materiaal worden voorzien, alsook zeep in de toiletten. Het wordt aangeraden om de handen met zeep te wassen.
 • Als het weer dat toelaat blijven de vensters heel de avond geopend.
 • Aan de ingang van de zaal wordt desinfecterende handgel klaargezet.
 • Op de meest geschikte plaatsen worden de basisrichtlijnen visueel uitgehangen.

3.2. De repetitie (alle muzikanten)

 • Muzikanten wassen voor vertrek en bij aankomst thuis de handen.
  Bij carpoolen wordt mondmasker aangeraden!
 • De muzikanten ontsmetten bij binnenkomen hun handen. Handgel staat klaar.
 • Iedereen brengt zijn eigen instrument, potlood, partijen en mondmasker mee. Dit laatste wordt opgezet voor het betreden van het gebouw.
 • Koperblazers brengen een proper handdoekje mee om hun condenswater op te vangen. Ze nemen dat nadien mee naar huis. De handdoekjes horen op min. 60 °C gewassen te worden.
 • Condenswater wordt uit het instrument geschud, niet geblazen.
 • Er wordt een CO2 meter voorzien. De kwaliteitsnorm is 900 ppm CO2.
  • CO2 > 900 ppm, zaal dient extra te worden verlucht.
  • CO2 > 1200 ppm, repetitie dient te worden onderbroken.
 • Om buitenstaanders te weren wordt de voordeur op slot gedraaid om 20u05. Laatkomers bellen per gsm Lisa (0473 23 46 40) of Paul (0497 80 91 89)  op.
 • De repetitie eindigt om 22u30. Chauffeurs/ouders wachten buiten op de parking.

3.3. Na de repetitie

 • De eerder door de corona-verantwoordelijke aangeduide personen voor het klaarzetten van de zaal ruimen ook de zaal op en reinigen alle voorwerken en (contact)oppervlakken die door verschillende mensen gebruikt of aangeraakt zijn. Denk hierbij aan deurklinken, lichtknoppen, stekkerdozen, handgrepen, kranen, wc-brillen, wcdeksels, wc-knoppen om door te spoelen, kapstokken, stoelen (zowel leuning als zitvlak), tafels, stoelen, pupiters , … Ze dragen vanzelfsprekend handschoenen en mondmasker.

4.  Hygiëne

 • Voor en na de repetitie, en tijdens de pauze wordt de zaal minstens een uur verlucht. Indien het weer dat toelaat blijven de vensters heel de avond geopend.
 • Contactoppervlakken worden ontsmet na onze activiteit.
 • Mondmaskers zijn verplicht tijdens verplaatsingen in het gebouw.
 • Handen wassen na toiletbezoek is verplicht.
 • Na de repetitie wordt de vloer met water en detergent gepoetst. De poetser van dienst draagt daarbij lange handschoenen, zodat de armen nergens ontbloot zijn.

5. Communicatie

 • Dit documentje werd opgesteld in de schoot van het bestuur van Fanfare Toeterdonk, aan de hand van de VLAMO-leidraad terzake en het basisprotocol Cultuur.
 • Het initiële document werd voorgelegd aan een externe veiligheidsadviseur, aan de verantwoordelijke van de Zaal Familia en aan de burgemeester van Haacht.
 • Elke update wordt meteen aan alle leden van de fanfare gecommuniceerd.

Zelfs als je uitgenodigd werd door de dirigent:

“Wie ziek is (of in quarantaine) blijft thuis!”

Word je in de loop van de week na de repetitie ziek, meldt dat meteen via corona@toeterdonk.be.
De andere muzikanten worden hiervan dan (anoniem) verwittigd.


Enkele begrippen uitgelegd

Evenement versus verenigingsactiviteit 

Er bestaat soms onduidelijkheid tussen “verenigingsactiviteiten in georganiseerd verband” en “evenementen”.
Wat is het verschil?

 • Groeps- of verenigingsactiviteiten zijn activiteiten die je organiseert voor de leden/vrijwilligers van je vereniging en dus niet voor het brede publiek. Denk maar aan repetities, trainingen, vergaderingen, …
 • Een evenement is een publieksgerichte activiteit en dus toegankelijk voor iedereen (niet alleen voor eigen leden/vrijwilligers). Er wordt openbaar reclame gemaakt om te komen, het (zittend) publiek komt naar iets ‘kijken’ (bv. een concert, wedstrijd), enzovoort. 

CERM versus CIRM

 • CERM (Covid Event Risk Model): is voor organisatoren van evenementen (bv. een muziekvereniging die een concert organiseert). Lokale besturen zullen vragen om een CERM-risicoanalyse te doen via www.covideventriskmodel.be vooraleer ze toestemming verlenen voor het event. 
 • CIRM (Covid Infrastructure Risk Model): is voor uitbaters van permanente of tijdelijke infrastructuren, zowel binnen als buiten (bv. cultuurzaal). 

Met andere woorden: een uitbater met een goedgekeurde CIRM-aanvraag mag evenementen ontvangen. Organisatoren die in deze zaal een evenement willen organiseren, moeten hiervoor wel nog steeds een CERM-aanvraag doen.